"Αιτείτε, και θέλει σας δοθή· ζητείτε, και θέλετε ευρεί, κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή.
Διότι πας ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθή."

                                                                                                                      Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ζ': 7-8

Στείλτε μας τα σχόλιά σας, αιτήματα για προσευχή...Δεν μπορείτε να διακρίνεται τους χαρακτήρες; Πατήστε εδώ για νέο κωδικό

 

 

 

Στην κορυφή