"Διότι όπου είναι δυο η τρεις συνηγμένοι εις το όνομα μου εκεί είμαι εγώ εν τω μέσω αυτών."

                                                                                                                       Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ιη': 20

Η Ιστορία της Εκκλησίας της Μυτιλήνης και της Λέσβου γενικότερα 

Σύντομα κοντά σας...

Στην κορυφή