"Τίνι τρόπω θέλει καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού; Φυλάττων τους λόγους σου."

                                                                                                                                 (Ψαλμός ριθ':9

Η Νεολαία μας

Μια παρέα από νέους και νέες της εκκλησίας μας συναντιέται κάθε Παρασκευή. Η συνάντηση ξεκινά με χριστιανικούς ύμνους και προσευχή. Στην συνέχεια με κάποια εισήγηση των υπεύθυνων, γίνεται συζήτηση πάνω σε θέματα που αφορούν και αγγίζουν τη ζωή των νέων, με βάση την Αγία Γραφή. Μετά το τέλος της συζήτησης και της μελέτης του Λόγου του Θεού ακολουθεί συναναστροφή και επικοινωνία.

Νεολαία 2016

 

 

Στην κορυφή